Základná škola
L u d a n i c e
Oficiálna web stránka
Základná škola s materskou školou Ludanice